Αναθέσεις

Η λύση συγκροτείται γραμμικά πάνω σε δύο επιμήκη επίπεδα–πλάκες που οργανώνουν το συνθετικό πεδίο και έρχονται σε αντιστικτική σχέση με το φυσικό τοπίο και την επικλινή, βραχώδη πλαγιά. Τοίχοι αντιστήριξης συμπληρώνουν το υπόβαθρο, ως υποδοχέα γραμμικών κινήσεων και χώρων στάσης, σε μια διαδοχική σχέση κλειστού και ανοιχτού - υπαίθριου χώρου. Αντίστοιχα, η οριζόντια πλάκα στεγάζει χώρους καθιστικού- διημέρευσης, υπαίθριους και ημιυπαίθριους, ενώ στον πύργο, στεγάζονται κατακορύφως οι χώροι υπνοδωματίων με τα βοηθητικά τους. Πρώτη συνθετική κίνηση αποτελεί ο καθορισμός της στάθμης του ισογείου για την κάθε κατοικία πάνω στο επικλινές βραχώδες τοπίο, έτσι ώστε ανάμεσα τους να υπάρχει υψομετρική διαφορά 4.50 μ. περίπου και να εξασφαλίζεται αφενός η ιδιωτικότητα τους και αφετέρου η θέα προς την θάλασσα. Στη συνέχεια, η κοινή τυπολογία προσαρμοσμένη στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε κατοικίας εξασφαλίζει στη σύνθεση κοινό επίπεδο αναφοράς και αντίστοιχα κοινό αρχιτεκτονικό συντακτικό. Η επιλογή της πέτρας ως βασικού υλικού κάλυψης του πύργου και των τοίχων αντιστήριξης σε συνδυασμό με το ανεπίχρηστο σκυρόδεμα της πλάκας αποτελούν επιπλέον ενοποιητικά στοιχεία. [:elteam] Αρχιτέκτονες: Σοφία Τσιράκη, Σταύρος Κουμούτσος, Μάγδα Χαμπάλογλου Συνεργάτης φοιτητής αρχιτεκτονικής (Β΄ στάδιο μελέτης): Πάνος Νιάρχος

Το κτίριο βρίσκεται στη βιομηχανική ζώνη της Κηφισιάς, σε περιοχή με αντίστοιχες λειτουργίες. Κεντρική ιδέα αποτέλεσε η διαμόρφωση του ισχυρού περιγράμματος της σύνθεσης που σηματοδοτεί την παρουσία της στην περιοχή, περιβάλλει και εσωκλείει τις πολύπλοκες λειτουργίες της βιομηχανίας, ενώ παράλληλα, ορίζει συμβολικά την ταυτότητα του κτιρίου. Tα βασικά δομικά στοιχεία (Υποστύλωμα- Δοκός- Τοιχίο ή Σημείο-Γραμμή- Επίπεδο) αρθρώνονται μεταξύ τους διαμορφώνοντας ένα σύστημα χωρικής και αισθητικής σύνθεσης. Έτσι, το αρχιτεκτονικό lego της πρότασης είναι: Η οριζόντια πλάκα χωρίς δοκάρια από εμφανές οπλισμένο σκυρόδεμα, το κατακόρυφο τοίχωμα και ο ελεύθερος στύλος. [:elteam]Μελέτη: Σοφία Τσιράκη Συνεργάτες Αρχιτέκτονες: Ελένη Αϊδόνη, Γιώργος Αναγνωστάκης, Θάλεια Βελεγράκη, Λίνα Δήμα, Σοφία Ζουρνατζίδου, Χρύσα Κουμάντου,Αλέξανδρος Συριόπουλος, Μάγδα Χαμπάλογλου, Σταύρος Κουμούτσος Επίβλεψη: Σοφία Τσιράκη

Η πολυκατοικία βρίσκεται στην περιοχή του Γκαζιού που γειτνιάζει με τον Κεραμεικό. Η πρόταση γεννήθηκε από τη διάλυση των ισχυρών ορίων του στοιχειώδους κατοικήσιμου «κουτιού» και τη συγκρότηση μιας ανοιχτής, ρέουσας σύνθεσης ελεύθερων πλακών. Στην πολυ-κατοικία το κλειστό κουτί που προστατεύει την ελεγχόμενη και ευαίσθητη διαδικασία της κατοίκησης «ανοίγει» προς τα έξω διαμορφώνοντας καταστάσεις εξωστρεφούς πολύ-κατοίκησης. Δημιουργεί έτσι, διαγώνιες αντιστικτικές σχέσεις συνύπαρξης και συγκατοίκησης μέσα στην ίδια τη σύνθεση, αλλά και με το δημόσιο χώρο της πόλης. [:elteam]Μελέτη : Σοφία Τσιράκη Συνεργάτης Αρχιτέκτων: Λίνα Δήμα Επίβλεψη: Σοφία Τσιράκη

Η κατοικία βρίσκεται σε μια αθηναϊκή γειτονιά ιδιαίτερου χαρακτήρα, στις παρυφές του λόφου του Φιλοπάππου. Εντάσσεται σε ένα μικρών διαστάσεων οικόπεδο, ανάμεσα σε δύο μεσοτοιχίες, με κύρια όψη προς το δρόμο και πίσω αυλή. Η λύση γεννιέται από την ιδέα μιας σύγχρονης εφαρμογής του πρωτογενούς κατοικήσιμου «κουτιού», του στοιχειώδους «δοχείου ζωής» κατά τον Ά. Κωνσταντινίδη. Η επιλογή του «κουτιού» και όχι μιας ανοιχτής σύνθεσης «ελεύθερων πλακών», είναι και ο τρόπος με τον οποίο επιτυγχάνεται σε πρώτο επίπεδο και η ένταξη της κατοικίας μέσα στη γειτονιά. Πίσω από το δυνατό όριο της κατοικίας με το δημόσιο χώρο διασφαλίζεται ανεμπόδιστα η ευαίσθητη διαδικασία της κατοίκησης και οι συλλογικές και ατομικές δραστηριότητες του χρήστη οι οποίες στεγάζονται σε μια ρέουσα σπειροειδή χωρική δομή που συγκροτείται μέσω μιας ανερχόμενης αλληλουχίας μέσο-σταθμών. [:elteam]Μελέτη- επίβλεψη: Σοφία Τσιράκη Σύμβουλος: Τάσος Μπίρης Συνεργάτης αρχιτέκτων (μελέτη εφαρμογής): Γιώτα Δαλαγγέλη

Η μελέτη εκπονήθηκε στα πλαίσια της υλοποίησης του «Νέου Διοικητηρίου Νομαρχιακής αυτοδιοίκησης Βοιωτίας» (Α’ Βραβείο σε πανελλήνιο αρχιτεκτονικό διαγωνισμό στο γραφείο Μπίρη και συνεργάτες). Βασικό στοιχείο της νέας λύσης αποτέλεσε η δυνατότητα πολλαπλών χρήσεων της αίθουσας. (Αίθουσα δημοτικού και νομαρχιακού συμβουλίου, θέατρο, προβολές, δυνατότητα οργάνωσης χορών κτλ.) [:elteam] Μελέτη- Επίβλεψη : Σοφία Τσιράκη Συνεργάτης αρχιτέκτων (μελέτη εφαρμογής): Γιώτα Δαλαγγέλη

Κεντρική ιδέα της λύσης αποτελεί η ανοδική περίκεντρη χωρική ανάπτυξη. Γύρω απο το αίθριο του ορόφου αναπτύσσονται γραφειακοί χώροι, οι οποίοι σταδιακά ανεβαίνουν προς τη β’ στάθμη. Η σύνθεση ξεκινάει απο μια δυόροφη πτέρυγα, η κλίμακα της οποίας εντάσσεται στα κτίρια περιμετρικά της πλατείας, και στη συνέχεια αρχίζει την σπειροειδή της άνοδο προς τον «πύργο», ο οποίος και αποτελεί το πέρας αυτής της κίνησης. Ο φέρων οργανισμός, είναι από ανεπίχρηστο μπετόν, και παρουσιάζει με σαφήνεια τα βασικά στοιχεία του. [:elteam] Μελέτη- Επίβλεψη: Σοφία Τσιράκη Συνεργάτες αρχιτέκτονες: Λίνα Δήμα, Βασιλική Μπασιάκου

Πρόκειται για μικρό κτίριο γραφείων και εμπορικών χρήσεων, με βασικά υλικά κατασκευής το ανεπίχρηστο σκυρόδεμα, το μέταλλο και τις υάλινες επιφάνειες. Ο στατικός φορέας από ανεπίχρηστο μπετόν, ως πρωταρχική, πλήρης και αυτόνομη δομική συγκρότηση παρουσιάζει με σαφήνεια τα βασικά στοιχεία του. [:elteam] Μελέτη: Σοφία Τσιράκη Συνεργάτες αρχιτέκτονες: Λίνα Δήμα, Βασιλική Μπασιάκου Επίβλεψη: Σοφία Τσιράκη Συνεργάτης αρχιτέκτων: Λίνα Δήμα

Το έργο έχει προκύψει μέσα απο την ευρύτατα εφαρμοζόμενη διαδικασία της «αντιπαροχής» και τις συνθήκες που ισχύουν στην επαρχιακή πόλη της Χαλκίδας. Η σύνθεση δεν επιχειρεί να «αποφύγει» το δύσκολο σχήμα ισόπλευρου τριγώνου που έχει το οικόπεδο. Αντιθέτως, το επιβεβαιώνει και το αξιοποιεί στο έπακρο: Στην τριγωνικού σχήματος κάτοψη, τονίζονται οι δύο βασικές οικοδομικές γραμμές με μια σειρά τοιχωμάτων που δημιουργούν τις ζώνες των εξωστών και των ημιυπαίθριων χώρων, ενώ η πίσω πλευρά με τις σταδιακές αποτμίσεις αφομιώνει τον υπαίθριο χώρο πρασίνου της πίσω αυλής. [:elteam] Μελέτη- Επίβλεψη: Κατερίνα Μιχαλοπούλου, Αντώνης Τουλούμης, Σοφία Τσιράκη

Ο στατικός φορέας από ανεπίχρηστο μπετόν, ως πρωταρχική, πλήρης και αυτόνομη δομική συγκρότηση παρουσιάζει με σαφήνεια τα βασικά στοιχεία του (πλάκες τύπου sandwich, υποστυλώματα, τοιχία) γυμνά από παραπλανητικές ή “διορθωτικές” επικαλύψεις. Οι επόμενες κατασκευές που ορίζουν και υλοποιούν το όριο του εσωτερικού χώρου ή συμπληρώνουν την εξωτερική όψη (π.χ. υαλοπετάσματα, μη φέροντα τοιχοπετάσματα - πανέλλα, μεταλλικές περσίδες, κιγκληδώματα, χρώματα) “κουμπώνουν” πάνω στο σκελετό ή μέσα και έξω από αυτόν, ως πλήρη, καθαρά υποσυστήματά του. Η διαφάνεια του κτιρίου (απολύτως αναγκαία για την λειτουργία των γραφειακών και εμπορικών χώρων) αποκαλύπτει την συνεργασία των συστημάτων αυτών καθώς και τον κατασκευαστικό και αισθητικό ρόλο τους στη συγκρότηση του “΄Ολου” από τα στοιχεία του, ως ιδέας και δομής. Στο ισόγειο αναπτύσσεται χώρος εμπορικών χρήσεων, ενώ στους δύο πάνω ορόφους, γραφειακοί χώροι. [:elteam] Μελέτη- Επίβλεψη: Σοφία Τσιράκη Συνεργάτες αρχιτέκτονες: Λίνα Δήμα, Βασιλική Μπασιάκου

Πρόκειται για δύο μικρές εξοχικές κατοικίες οι οποίες συγκροτούνται κατά μήκος ενός εσωτερικού πεζοδρόμου που διατρέχει κατακόρυφα το οικόπεδο και συνδέει τον δημοτικό δρόμο με ορειβατικό μονοπάτι στο άνω μέρος του οικοπέδου προς την πλαγιά. Οι κατοικίες διαμοργώνονται ως καθαρά γεωμετρικά πρίσματα σχήματος Γ που δημιουργούν εσωτερική αυλή. [:elteam] Μελέτη- Επίβλεψη: Σοφία Τσιράκη Συνεργάτης αρχιτέκτων: Βασιλική Μπασιάκου

Το οικόπεδο βρίσκεται στην άκρη της πόλης του Ρεθύμνου. Προς τη νοτιοανατολική του πλευρά γειτνιάζει με το χώρο της πλατείας, ενώ ο κύριος δρόμος που βρίσκεται στη βόρεια πλευρά έχει υψομετρική διαφορά από την πλατεία σχεδών 3 μέτρων. Κεντρική ιδέα της πρότασης αποτελεί η σύνδεση δρόμου και πλατείας μέσα ενός εσωτερικού πεζοδρόμου που διατρέχει τον υπαίθριο χώρο της λύσης. [:elteam] Μελέτη: Σοφία Τσιράκη Συνεργάτης αρχιτέκτων: Βασιλική Μπασιάκου

Κύριο συνθετικό στοιχείο αποτέλεσε η αξιοποίηση της θέας προς τη θάλασσα. Τα τέσσερα μικρά ανεξάρτητα εξοχικά σπίτια συνδέονται μέσω μιας τεθλασμένης διαδρομής. Ανά δύο αποτελούν ενότητες και όλα μαζί έχουν σημείο αναφοράς τον κοινόχρηστο χώρο που βρίσκεται στην καρδιά του οικοπέδου. Ο κύβος και το Γ αποτελούν τα βασικά δομικά σχήματα από τα οποία συγκροτούνται οι κατοικίες. [:elteam] Μελέτη: Σοφία Τσιράκη

Κύριο συνθετικό στοιχείο αποτέλεσε η αξιοποίηση της θέας προς τη θάλασσα. Τα τέσσερα μικρά ανεξάρτητα εξοχικά σπίτια συνδέονται μέσω μιας τεθλασμένης διαδρομής. Ανά δύο αποτελούν ενότητες και όλα μαζί έχουν σημείο αναφοράς τον κοινόχρηστο χώρο που βρίσκεται στην καρδιά του οικοπέδου. Ο κύβος και το Γ αποτελούν τα βασικά δομικά σχήματα από τα οποία συγκροτούνται οι κατοικίες. [:elteam] Μελέτη: Κατερίνα Μιχαλοπούλου, Θόδωρος Πολίτης, Αντώνης Τουλούμης, Σοφία Τσιράκη Επίβλεψη: Κατερίνα Μιχαλοπούλου, Σοφία Τσιράκη

Το κτίριο δεν επιχειρεί να «διορθώσει» ή να «αποφύγει» το δύσκολο σχήμα ισόπλευρου τριγώνου που έχει το οικόπεδο. Αντιθέτως, το αποδέχεται, το αφομοιώνει και το αξιοποιεί στο έπακρο, αλλά με έναν ιδιόμορφο τρόπο: Δεν προβάλει στο χώρο ως στατικό τριγωνικό «blob», αλλά ως τριγωνική σπειροειδής διάταξη πτερύγων. Η δυναμική της κίνηση είναι μια μετάβαση από το εξωτερικό όριο επί της εθνικής οδού προς τον εσωτερικό πυρήνα της σύνθεσης, το στεγασμένο και ασκεπές αίθριο. Η αριστερόστροφη αυτή διείσδυση γίνεται ορατή εξαρχής καθώς τονίζεται στην κύρια όψη από την υψίκορμη είσοδο του διαμπερούς πεζόδρομου και τον ελεύθερο τοίχο από τσιμεντόλιθους που τον διατρέχει. Έτσι η όψη αυτή αποτελεί το συμβολικό «σημάδι» της σύνθεσης, που γίνεται αντιληπτό, όχι μόνο κατά την αργή περιπατητική κίνηση προς το κτίριο, αλλά και σε χρόνο dt, των υψηλών ταχυτήτων που αναπτύσσονται στη μεγάλη οδική αρτηρία. [:elteam]Συνεργάτης στη μελέτη και την επίβλεψη του έργου, ως μέλος του γραφείου Αναστάσιου και Δημήτρη Μπίρη: Σοφία Τσιράκη Υπεύθυνος μελέτης και επίβλεψης : Τάσος Μπίρης

Η πολυκατοικία που παρουσιάζεται έχει γεννηθεί µέσα από την γνωστή και ευρύτατα εφαρµοζόµενη τυπική διαδικασία της “αντιπαροχής”. Περιλαμβάνει στο ισόγειο ανεξάρτητη μόνιμη έκθεση γλυπτικής με πατάρι και στους ορόφους από ένα διαμέρισμα 80 τμ περίπου. Με την ιδέα της τοποθέτησης του “ακάλυπτου” µπροστά επί του κεντρικού δρόμου η σύνθεση λειτουργεί, µέσω της βασικής στερεομετρικής συγκρότησης του δομημένου και κενού χώρου της, σαν ανοιχτή αγκαλιά προς την πόλη και το απέναντι πάρκο “Συγγρού”. Το κτίριο διατηρεί την συνοχή του συνολικού του σχήματος, σε µια σχέση “βάσης”, “κορµού” και “στέψης” όπως συνέβαινε και στην εφαρμογή του Μοντερνισμού του΄30 . [:elteam]Μελέτη- Επίβλεψη : Σοφία Τσιράκη Σύμβουλος αρχιτέκτων: Τάσος Μπίρης

Βασικό συνθετικό στοιχείο αποτέλεσε η υλοποίηση στο χώρο, δύο κάθετων αξόνων κίνησης σε σχήμα Τ, που χωρίζουν αλλά και ενώνουν διαφορετικές λειτουργίες, αποτελώντας ένα ιδιόμορφο όριο: όριο κλειστό, διάτρητο, με διαφάνεια- διαμπερότητα. Μέσα στο υφιστάμενο «δοχείο» το καινούριο όριο, δεν είναι μια γραμμή στην κάτοψη, αλλά αποτελείται από στοιχεία γραμμικά (υποστύλωμα) και επιφανειακά (πλάκα- τοίχος) και συγκροτεί χωρικές ενότητες. Το ίχνος των κάθετων αξόνων αποκτά στιβαρή υλική υπόσταση αναδεικνύοντας την παρουσία τους σε πρωτεύον συνθετικό στοιχείο του χώρου, λειτουργώντας αντιστικτικά σε σχέση με το προϋπάρχον όριο, που παραμένει ένας ουδέτερος υποδοχέας. [:elteam]Μελέτη- Επίβλεψη : Σοφία Τσιράκη

Ο σεβασμός στο φυσικό τοπίο, η ανάγκη προσαρμογής της πρότασης στη μεγάλη κλίση του εδάφους και η αναφορά στη θέα αποτέλεσαν βασικές συνιστώσες της σύνθεσης. Η κάτοψη, σχήματος Γ, ανοίγεται στο νοτιά διαμορφώνοντας μια εσωτερική, ενώ παράλληλα δημιουργεί το εξωτερικό διαμπερές όριο προς τη θέα της Πάρνηθας. Η σύνθεση συγκροτείται από ένα γραμμικό κτήριο μεγάλου μήκους που ακολουθεί την κλίση του εδάφους, ένα κτήριο-σημείο και ένα συνδετήριο εγκάρσιο διάδρομο. [:elteam] Μελέτη – Επίβλεψη (έως την α’ φάση) : Σοφία Τσιράκη

Η θεώρηση του κτηρίου ως τοπόσημου μέσα στον αστικό ιστό και ειδικά στη συγκεκριμένη γειτονιά οδήγησε στη διαμόρφωση ενός καθαρού γεωμετρικού πρίσματος με σαφές σχήμα και ισχυρή δομική συγκρότηση. Σημαντικό στοιχείο κατά τη συνθετική διαδικασία αποτέλεσε η μελέτη του φέροντα οργανισμού και η συνεπής έκφρασή του, η οργάνωση κατακόρυφων και οριζόντιων επιπέδων, η σχέση πλάκας-στύλου, η αντίθεση μεταξύ των κλειστών και ανοικτών χώρων. [:elteam] Μελέτη: Κατερίνα ΜΙχαλοπούλου, Παρασκευή Κοντιζά, Σοφία Τσιράκη

Πρόκειται για έξι τυποποιημένες κατοικίες στα όρια του παραδοσιακού οικισμού με θέα τον κάμπο της Άμφισσας, τον ελαιώνα και τη θάλασσα. Η χάραξη ενός δρόμου αποτελεί τη ραχοκοκκαλιά της λύσης βάσει της οποίας οργανώνονται τα σπίτια. Συγκροτεί το πιο ζωντανό δημόσιο κομμάτι της σύνθεσης με άμεση αναφορά στη γειτονιά και το δρόμο των οικισμών. Οι κατοικίες ακολουθούν την κλίση του φυσικού εδάφους και στρέφονται κάθε φορά προς τη θέα. Η κάτοψή τους, σχήματος Γ, αγκαλιάζει μια αυλή, δηλαδή τον ιδιωτικό υπαίθριο χώρο, κάθε κατοικίας. [:elteam] Μελέτη: Τάσος Μπίρης, Κατερίνα Μιχαλοπούλου, Αντώνης Τουλούμης, Σοφία Τσιράκη

Η κάτοψη διαμορφώνεται σε κύριες ζώνες και βοηθητικές, χώρους στάσης και κίνησης, βάσει ενός εμβάτη και μιας απλής χάραξης που λειτουργεί ως οργανωτικό υπόβαθρο. Τα φέροντα στοιχεία εκφράζουν τη δομική συγκρότηση της σύνθεσης και οριοθετούν το χώρο. Πρόκειται για ισόγεια κατοικία σε δρόμο με σχετικά χαμηλή δόμηση και διατηρητέα κτίρια. Χαρακτηριστικό στοιχείο της πρότασης αποτελεί η μετάβαση από το δρόμο μέσω ενός ημιυπαίθριου χώρου στο εσωτερικό του σπιτιού για να καταλήξει, τέλος, στην πίσω νότια αυλή. [:elteam] Μελέτη: Σοφία Τσιράκη

Χαρακτηριστικό στοιχείο -ζωτικής σημασίας- της κατοικίας είναι το αίθριο που βρίσκεται στην καρδιά της σύνθεσης και εξασφαλίζει στο χώρο επιπλέον φωτισμό και διαμπερή αερισμό. Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες προσφέρει φυσικό δροσισμό, ενώ το χειμώνα ο ήλιος κυριαρχεί στην εσωτερική αυλή φωτίζοντας και ζεσταίνοντας το σπίτι. Γύρω από το αίθριο αναπτύσσεται η κάτοψη σχήματος Π, ενώ μέσα από αυτό γίνονται και οι κινήσεις από και προς τις κατοικίες. Η αιθριακή αυτή αυλή έχει άμεσες αναφορές τόσο στην αρχαία κλασική οικία, όσο και στα παλιά Αθηναϊκά σπίτια. [:elteam] Μελέτη: Μαρία Καφρίτσα, Σοφία Τσιράκη Επίβλεψη: Σοφία Τσιράκη