Μουσείο Ενάλιων Αρχαιοτήτων

Μουσείο Ενάλιων Αρχαιοτήτων στη ζώνη Λιμένος Πειραιώς (Συμμετοχή) 2012

Museum of Underwater Antiquities at the Piraeus waterfront (Participation) 2012
Ομάδα μελέτης:
    Σοφία Τσιράκη, Ελένη Γιακουμάκη, Αφροδίτη Σταθοπούλου, Χρήστος Χόντος
Συνεργάτες αρχιτέκτονες:
    Μαντώ Φύτου, Χάρης ΓκερέκοςΣυμμετοχή σε διεθνή αρχιτεκτονικό διαγωνισμό 2012. Κεντρική ιδέα της πρότασης αποτελεί η συνολική οργάνωση της αχανούς, αχαρακτήριστης περιοχής του λιμένος σε ζώνες διαφορετικών ποιοτήτων (όπως σκληρές-μαλακές επιφάνειες, υδάτινες –πράσινες περιοχές κτλ) έτσι ώστε να δημιουργήσουν ένα ενιαίο ροϊκό χώρο, ο οποίος θα εισχωρεί έως και την αναμόρφωση και επέμβαση στο εσωτερικό του σιλό. Η επέμβαση οργανώνεται μέσω του συστήματος του χωροκαννάβου, που σχετίζεται τόσο με την προϋπάρχουσα αστική υποδομή (το Ιπποδάμειο σύστημα της πόλης του Πειραιά) όσο και με τη δομή του υπάρχοντος κτιρίου (δομή κυψελών).