Κτίριο Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Κύπρου στη Λευκωσία

Κτίριο Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Κύπρου στη Λευκωσία (Συμμετοχή) 2015

Medical School Building Facilities, Nicosia. 2015
Σε ισότιμη συνεργασία με το Γραφείο Κ. Κυριακίδη και Συνεργατών Αρχιτεκτόνων:
    Κυριάκος Κυριακίδης, Σταύρος Γυφτόπουλος
Συνεργάτες Αρχιτέκτονες:
    Δανάη Παπαβασιλείου, Δημήτρης Σαγώνας, Ευγενία Τσαγκαράκη
Αρχιτεκτονικό Γραφείο Αναστάσιου Μπίρη & Συνεργατών:
    Τάσος Μπίρης, Σοφία Τσιράκη
Συνεργάτες Αρχιτέκτονες:
    Μάγδα Χαμπάλογλου, Σταύρος Κουμούτσος, Πάνος ΜάντζιοςΣυμμετοχή σε διεθνή αρχιτεκτονικό διαγωνισμό 2015. Η πρόταση διαμορφώνεται από τις μέσω καθαρών γραμμικών πτερύγων που σχηματίζουν το αίθριο, δηλαδή τον κεντρικό κοινωνικό πυρήνα της σύνθεσης ο οποίος διατρέχεται διαγωνίως από ένα ισχυρό γραμμικό άξονα–πορεία, με φορά δύσης- ανατολής. Ο καθοριστικός συνθετικός ρόλος του διαγώνιου άξονα ενισχύεται και από τη ροή ενός αβαθούς και στενού αύλακα ανακυκλούμενου νερού κατά την ίδια διεύθυνση με ένα συνεχές ζωογόνο ρεύμα αέρα από δύση προς ανατολή. Τα δύο αυτά στοιχεία, του δικτύου ανακυκλούμενου νερού και του ρεύματος του αέρα, σε συνδυασμό με τη φύτευση του αιθρίου, συμβάλλουν στη διαμόρφωση μικροκλίματος και των οικολογικών συνθηκών που συνεισφέρουν στο «ευ ζην» στο περιβάλλον της Σχολής. Στις, εσωτερικές, προς το αίθριο, όψεις των πτερύγων, εξελίσσεται ένας ελικοειδής περίπατος με κέντρο αναφοράς το αίθριο. Η κίνηση αυτή αναδεικνύει τον κοινωνικό-διδακτικό ρόλο του αιθρίου για την λειτουργία της σχολής, ως «θεάτρου» συλλογικών και ατομικών δράσεων, επαφών, κίνησης, στάσης και συνάντησης, οπτικών φυγών προς την Πανεπιστημιούπολη και το τοπίο.