Αρχαιολογικό μουσείο στην Κορέα

Διεθνής Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για το αρχαιολογικό μουσείο “Jeongok Museum” στην Κορέα (Συμμετοχή) 2007

Jeongok Museum, Korea (Participation) 2007
Ομάδα μελέτης:
    Τάσος Μπίρης, Άγγελος Αγγέλου, Δημήτρης Παπανικολάου, Σοφία ΤσιράκηΣυμμετοχή σε διεθνή αρχιτεκτονικό διαγωνισμό 2007. Η πρόταση για το μουσείο στηρίζεται στην ιδέα μιας ανοικτής ενεργούς ανασκαφής. Το μουσείο αποτελεί ένα "μη-κτίριο", δηλαδή ένα χωρικό υποδοχέα ο οποίος διαμορφώνεται από το ίδιο το φυσικό τοπίο. Η αρχιτεκτονική παρέμβαση ελαχιστοποιείται κατά το δυνατόν στην κατασκευή ενός στεγάστρου πάνω από τη φυσική κοιλότητα του εδάφους. Η στέγη προσιδιάζει σε μια ιπτάμενη τεθλασμένη μεμβράνη σε μικρή απόσταση από το έδαφος.