Πρότυπα κέντρα εξυπηρέτησης της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ.

Πρότυπα κέντρα εξυπηρέτησης της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ.

Πρώτο βραβείο στον Πανελλήνιο αρχιτεκτονικό διαγωνισμό 2006. Πραγματοποιημένο Έργο
Ομάδα μελέτης :
    Λίνα Δήμα, Βασιλική Μπασιάκου, Σοφία ΤσιράκηΠρώτο βραβείο στον Πανελλήνιο αρχιτεκτονικό διαγωνισμό 2006. Πραγματοποιημένο έργο. Κεντρική ιδέα για τη σύνθεση αποτέλεσε η γρήγορη τεθλασμένη κίνηση «Ζιγκ-Ζαγκ» του ελαφρού μεταλλικού περσιδωτού ορίου που υποδέχεται τον επισκέπτη και ορίζει συμβολικά την «ταυτότητα» των πρότυπων κέντρων. Η πρόταση ακολουθεί τη «διάλυση» τόσο του εξωτερικού του ορίου, όσο και της εσωτερικής δομής του. Το κλειστό κτίριο-«κουτί» αντικαθίσταται από ένα ανοιχτό σύστημα (ένα LEGO) παραγωγής χώρου που συγκροτείται από ελάχιστα συνθετικά στοιχεία, ή ανεξάρτητα κομμάτια, ενός «παιχνιδιού» αρχιτεκτονικής σύνταξης, που καταγράφονται ως εξής: (α) Το τεθλασμένο μεταλλικό περσιδωτό όριο. Λειτουργεί σαν το γνωστό τεθλασμένο παραβάν ή το μεντεσέ, που «ανοιγοκλείνει» αλλάζοντας καταλλήλως τις γωνίες του αναπτύγματός του. (β) Το ανοιχτό (και μορφολογικά ανεξάρτητο από την πλάκα που φέρει) σύστημα δοκών και υποστυλωμάτων. Είναι σε κάναβο,και στην ουσία αξιοποιεί τα πρωτογενή στοιχεία του γνωστού συστήματος «Δοκού επί Στύλων». (γ) Η (μορφολογικά ανεξάρτητη από τις δοκούς) ελεύθερη πλάκα. (δ)Ο κεντρικός ημιυπαίθριος χώρος ως περιοχή «θραύσης-διάλυσης» του συστήματος. (ε) Ο ανοιχτός, εύπλαστος κάναβος υποστηλωμάτων. (στ) Οι ελεύθεροι, ολισθαίνοντες, μη φέροντες τοίχοι.