Ναός στην Πανεπιστημιούπολη της Ξάνθης

Ναός του Δ.Π.Θ. στο χώρο Πανεπιστημιούπολης στην Ξάνθη

A’ Βραβείο στον Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό διαγωνισμό, 1999
Ομάδα μελέτης :
    Τάσος Μπίρης, Σοφία ΤσιράκηΗ πρόταση περιλαμβάνει ένα μικρό εκκλησάκι ως (λειτουργικό) σημείο αναφοράς μιας αρχιτεκτονικής επέμβασης μικρής κλίμακας η οποία συνιστά ένα μικρο-τόπο μέσα στην Πανεπιστημιούπολη. Ο τεχνητός γήλοφος αποτελεί χαρακτηριστικό της τοπιακής διαμόρφωσης και σε συνδυασμό με την εκκλησία αποτελούν τα βασικά στοιχεία της σύνθεσης. Η εκκλησία ενσωματώνεται στη φυσική κοιλότητα του εδάφους η οποία το περικλύει προστατευτικά. Τα στοιχεία της σύνθεσης αρθρώνονται ως μια ακολουθία γραμμών και σημείων ενός περιπάτου.