Ευρωπαϊκό βιοκλιματικό σχολείο στην Κρήτη

Ευρωπαϊκό βιοκλιματικό σχολείο στην Κρήτη (Συμμετοχή) 2013

European Union Bioclimatic School in Crete. 2013
Αρχιτέκτονες:
    Σ. Τσιράκη, Κ. Δασκαλάκη, Φ. ΖαπαντιώτηςΣυμμετοχή σε διεθνή αρχιτεκτονικό διαγωνισμό 2013. Ηπρόταση επιχειρεί να απαντήσει σε τρία συσχετισμένα ζητήματα: την πολυπολιτισμικότητα, την εκπαιδευτική καινοτομία και το βιοκλιματικό σχεδιασμό. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του φυσικού ανάγλυφου ενσωματώνονται στη σύνθεση καθώς η γαιώδης κοιλότητα διαμορφώνει το φυσικό υποδοχέα, ένα χώρο "δοχείο". Αυτό το φυσικό "δοχείο ζωής", το οποίο διατηρεί εκπαιδευτικά, κοινωνικά, πολιτισμικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά, συνιστά την κεντρική ιδέα της πρότασης. Η κτιριακή σύνθεση ακολουθεί μια σπειροειδή εκδίπλωση γύρω από ένα κεντρικό χώρο ο οποίος αποτελεί και την "καρδιά" του σχολικού συγκροτήματος. Σε αυτόν τον προστατευμένο κοινωνικό χώρο κυριαρχεί μια φυσική υδάτινη επιφάνεια η οποία συλλέγει το βρόχινο νερό ώστε με αυτό τον τρόπο να λειτουργεί ως το κεντρικό στοιχείο βιοκλιματικού σχεδιασμού της πρότασης.