Κατοικία στην Κυψέλη

Μονοκατοικία στην Κυψέλη. (Μελέτη-Απραγματοποίητο) 2000

Residence in Kypseli (Unbuilt) 2000
Μελέτη:
    Σοφία ΤσιράκηΗ κάτοψη διαμορφώνεται σε κύριες ζώνες και βοηθητικές, χώρους στάσης και κίνησης, βάσει ενός εμβάτη και μιας απλής χάραξης που λειτουργεί ως οργανωτικό υπόβαθρο. Τα φέροντα στοιχεία εκφράζουν τη δομική συγκρότηση της σύνθεσης και οριοθετούν το χώρο. Πρόκειται για ισόγεια κατοικία σε δρόμο με σχετικά χαμηλή δόμηση και διατηρητέα κτίρια. Χαρακτηριστικό στοιχείο της πρότασης αποτελεί η μετάβαση από το δρόμο μέσω ενός ημιυπαίθριου χώρου στο εσωτερικό του σπιτιού για να καταλήξει, τέλος, στην πίσω νότια αυλή.