Κτίριο γραφείων και εμπορικών χρήσεων στη Γλυφάδα

Κτίριο γραφείων και εμπορικών χρήσεων στη Γλυφάδα, στην οδό Λαοδίκης. 2005-2007

Offices and Commercial Building in Glyfada (Laodikis Str.) 2005-2007
Μελέτη- Επίβλεψη:
    Σοφία Τσιράκη
Συνεργάτες αρχιτέκτονες:
    Λίνα Δήμα, Βασιλική Μπασιάκου



Ο στατικός φορέας από ανεπίχρηστο μπετόν, ως πρωταρχική, πλήρης και αυτόνομη δομική συγκρότηση παρουσιάζει με σαφήνεια τα βασικά στοιχεία του (πλάκες τύπου sandwich, υποστυλώματα, τοιχία) γυμνά από παραπλανητικές ή “διορθωτικές” επικαλύψεις. Οι επόμενες κατασκευές που ορίζουν και υλοποιούν το όριο του εσωτερικού χώρου ή συμπληρώνουν την εξωτερική όψη (π.χ. υαλοπετάσματα, μη φέροντα τοιχοπετάσματα - πανέλλα, μεταλλικές περσίδες, κιγκληδώματα, χρώματα) “κουμπώνουν” πάνω στο σκελετό ή μέσα και έξω από αυτόν, ως πλήρη, καθαρά υποσυστήματά του. Η διαφάνεια του κτιρίου (απολύτως αναγκαία για την λειτουργία των γραφειακών και εμπορικών χώρων) αποκαλύπτει την συνεργασία των συστημάτων αυτών καθώς και τον κατασκευαστικό και αισθητικό ρόλο τους στη συγκρότηση του “΄Ολου” από τα στοιχεία του, ως ιδέας και δομής. Στο ισόγειο αναπτύσσεται χώρος εμπορικών χρήσεων, ενώ στους δύο πάνω ορόφους, γραφειακοί χώροι.