Κτίριο γραφείων και εμπορικών χρήσεων στη Γλυφάδα

Κτίριο γραφείων και εμπορικών χρήσεων στη Γλυφάδα, στην οδό Λαοδίκης. 2005-2007

Offices and Commercial Building in Glyfada (Laodikis Str.) 2005-2007
Μελέτη- Επίβλεψη:
    Σοφία Τσιράκη
Συνεργάτες αρχιτέκτονες:
    Λίνα Δήμα, Βασιλική ΜπασιάκουΟ στατικός φορέας από ανεπίχρηστο μπετόν, ως πρωταρχική, πλήρης και αυτόνομη δομική συγκρότηση παρουσιάζει με σαφήνεια τα βασικά στοιχεία του (πλάκες τύπου sandwich, υποστυλώματα, τοιχία) γυμνά από παραπλανητικές ή “διορθωτικές” επικαλύψεις. Οι επόμενες κατασκευές που ορίζουν και υλοποιούν το όριο του εσωτερικού χώρου ή συμπληρώνουν την εξωτερική όψη (π.χ. υαλοπετάσματα, μη φέροντα τοιχοπετάσματα - πανέλλα, μεταλλικές περσίδες, κιγκληδώματα, χρώματα) “κουμπώνουν” πάνω στο σκελετό ή μέσα και έξω από αυτόν, ως πλήρη, καθαρά υποσυστήματά του. Η διαφάνεια του κτιρίου (απολύτως αναγκαία για την λειτουργία των γραφειακών και εμπορικών χώρων) αποκαλύπτει την συνεργασία των συστημάτων αυτών καθώς και τον κατασκευαστικό και αισθητικό ρόλο τους στη συγκρότηση του “΄Ολου” από τα στοιχεία του, ως ιδέας και δομής. Στο ισόγειο αναπτύσσεται χώρος εμπορικών χρήσεων, ενώ στους δύο πάνω ορόφους, γραφειακοί χώροι.