Αναμόρφωση μελέτης εσωτερικού χώρου, Διοικητήριο Λιβαδειάς

Αναμόρφωση μελέτης εσωτερικού χώρου στο «Νέο Διοικητήριο Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης στη Λιβαδειά». 2007-2010

Redesign for the interior of the "New Livadeia Prefecture Premises". 2007-2010
Μελέτη- Επίβλεψη :
    Σοφία Τσιράκη
Συνεργάτης αρχιτέκτων (μελέτη εφαρμογής):
    Γιώτα ΔαλαγγέληΗ μελέτη εκπονήθηκε στα πλαίσια της υλοποίησης του «Νέου Διοικητηρίου Νομαρχιακής αυτοδιοίκησης Βοιωτίας» (Α’ Βραβείο σε πανελλήνιο αρχιτεκτονικό διαγωνισμό στο γραφείο Μπίρη και συνεργάτες). Βασικό στοιχείο της νέας λύσης αποτέλεσε η δυνατότητα πολλαπλών χρήσεων της αίθουσας. (Αίθουσα δημοτικού και νομαρχιακού συμβουλίου, θέατρο, προβολές, δυνατότητα οργάνωσης χορών κτλ.)