Εφελκυόμενες Κατασκευές

Ελαφριές εφελκυόμενες καλύψεις (τέντες)

1980-2000
Υπεύθυνος μελετών:
    Δημήτρης Μπίρης
Μελέτες- κατασκευές :
    1980-2000Στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών ερευνητικών δραστηριοτήτων στο ΕΜΠ μαζί με ομάδες φοιτητών έχουν μελετηθεί και κατασκευαστεί τέντες στο χώρο του ΕΜΠ (1979, 1983,1987, 1991), στο εργοτάξιο αναστύλωσης του Παρθενώνα (1986), στο Παγκράτι (1986) και στην οδό Σταδίου (1989). Οι προσωρινές αυτές πειραματικές κατασκευές αποτέλεσαν λειτουργικό εξοπλισμό των αντίστοιχων υπαίθριων χώρων και χρησιμοποιήθηκαν για σκοπούς ψυχαγωγικούς, εκθεσιακούς κλπ.