Πολυκατοικία Πολύδροσο 79-80

Πολυκατοικία στο Πολύδροσο Χαλανδρίου

1979
Αρχιτέκτονες:
  Αρχιτέκτονες Τάσος Μπίρης- Δημήτρης Μπίρης
Υπεύθυνος μελέτης:
  Τάσος Μπίρης
Συνεργάτης αρχιτέκτων:
  Μαρία Καφρίτσα
Στατική μελέτη:
  Χρήστος Αργυρόπουλος
Η/Μ μελέτη:
  Πάνος Λουκέλης
Μελέτη:
  1979
Κατασκευή:
  1980Ελληνική περιγραφή έργου