Ξενοδοχειακό συγκρότημα Μ.Τ.Π.Υ., Αθήνα

Hotel Complex M.T.P.Y., Athens

First Prize at the Panhellenic architectural competition, 1971
Architects:
    Anastasios Biris and Dimitris Biris Architectural Office, Alexandros Syriopoulos, Architectural Office of Giannis Kanetakis, Dimitris Katzourakis, Grigoris Tsamberis
Designed:
    1974