1960 – 1970

Ελληνική περιγραφή έργου [:elteam] Αρχιτέκτονες: Τάσος Μπίρης, Δημήτρης Μπίρης Υπεύθυνος μελέτης: Δημήτρης Μπίρης Μελέτη: 1967 Κατασκευή: 1968

Ελληνική περιγραφή έργου [:elteam] Αρχιτέκτονες: Τάσος Μπίρης- Δημήτρης Μπίρης Υπεύθυνος μελέτης: Τάσος Μπίρης Μελέτη: 1967

Ελληνική περιγραφή έργου [:elteam] Αρχιτέκτονες: Τάσος Μπίρης- Δημήτρης Μπίρης Συνεργάτης αρχιτέκτων: Κώστας Ξανθόπουλος Στατική μελέτη: Ιωάννης Καραμπατζός Μελέτη: 1967, Κατασκευή: 1971

Ελληνική περιγραφή έργου [:elteam] Αρχιτέκτονες: Τάσος Μπίρης- Δημήτρης Μπίρης Συνεργάτης αρχιτέκτων: Γιώργος Μακρής Στατική μελέτη: Θόδωρος Βουδικλάρης Η/Μ μελέτη: Αλέξης Κοκκινόπουλος

Ελληνική περιγραφή έργου [:elteam]Αρχιτέκτονες: Τάσος Μπίρης- Δημήτρης Μπίρης Υπεύθυνος μελέτης: Δημήτρης Μπίρης Συνεργάτης αρχιτέκτων: Γιώργος Μακρής Μελέτη: 1970 Κατασκευή: 1970

Ελληνική περιγραφή έργου [:elteam]Αρχιτεκτονικό Γραφείο Τάσου Μπίρη - Δημήτρη Μπίρη και Αρχιτεκτονικό Γραφείο Ηλία Παπαγιαννόπουλου Σύμβουλος αρχιτέκτων: Καθηγητής Ιωάννης Δεσποτόπουλος Συνεργάτης αρχιτέκτων: Γιώργος Μακρής Στατική μελέτη: Θόδωρος Βουδικλάρης Η/Μ μελέτη: Αλέξης Κοκκινόπουλος Μελέτη: 1966 Κατασκευή: 1978

Ελληνική περιγραφή έργου [:elteam] Αρχιτέκτονες: Αρχιτεκτονικό γραφείο Τάσου Μπίρη και Δημήτρη Μπίρη, Αλέξανδρος Συριόπουλος, Αρχιτεκτονικό γραφείο Γιάννης Κανετάκης, Δημήτρης Κατζουράκης, Γρηγόρης Τσαμπέρης. Μελέτη: 1974